Kjøpsvilkår
 

G E N E R E L T

Disse kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av bøker fra www.andersensforlag.com til forbrukere.
Kjøpsvilkårene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Kjøpsvilkårene på www.andersensforlag.com er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne kjøpe bøker på www.andersensforlag.com må du være over 18 år. Er du ikke det, må du få en av dine foresatte til å bestille for deg, eller de bestiller sammen med deg. Kontakt oss hvis du trenger hjelp.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse kjøpsvilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

D E F I N I S J O N   A V   P A R T E R

Selger er: ANDERSENS FORLAG, Skagetjernvegen 50, 5258 Blomsterdalen, Orgnr: 918 304 266 MVA, hei@andersensforlag.com, telefon: 97 92 21 70, og heretter kalt vi eller oss.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, heretter benevnt som du, deg, din eller ditt.

B E T A L I N G

Hos www.andersensforlag.com kan du betale sikkert med VISA-kort, MasterCard, American Express og via PayPal. Vi bruker Verified Secure System av server leverandør Squarespace.

Når du handler og betaler med kort, blir beløpet trukket på saldo umiddelbart.

Du kan også betale med Vipps: 540255.

M O M S

Alle bøkene er momsfrie.

P E R S O N O P P L Y S N I N G E R

ANDERSENS FORLAG er ansvarlig for personopplysningene du oppgir ved kjøp på www.andersensforlag.com. Vi oppgir ikke opplysninger om deg videre til noen utenfor www.andersensforlag.com. Vi samler inn følgende opplysninger om kundene: navn, adresse, postnummer, poststed, e-postadresse og telefonnummer. Opplysningene er nødvendige for å kunne sende bøkene til rett leveringsadresse, faktura til rette vedkommende, og for å kontakte deg hvis det skulle være behov for det. Regnskapsopplysninger beholdes etter til enhver tid gjeldende lovverk om regnskap, pr i dag 10 år.

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i mai 2018, og det betyr at vi får nye regler for behandling av personopplysninger i Norge. Her finnes det deklarasjonen av vår server leverandør – Squarespace:

«Squarespace’s Terms of Service and Privacy Policy are getting an update effective May 14, 2018. We’re making these changes to keep pace with our growing international user base and expanded product offerings, and to ensure that we continue to be transparent about our practices. These updates also address the new requirements under the European Union (EU) data protection law called the General Data Protection Regulation (GDPR), which goes into effect on May 25, 2018. We’ve posted these updates to our blog for reference, but please be sure to read the updated Terms of Service and Privacy Policy

P O R T O

Fri frakt uavhengig av antall bøker inne i pakken.

L E V E R I N G

ANDERSENS FORLAG samarbeider med Bring/Posten Norge.

Som regel sender vi bøker kun innen Norge, inkludert Svalbard. Fraktgebyr er det samme for alle disse destinasjonene. Hvis du ønsker deg levering til utlandet, ta gjerne kontakt med oss på telefon eller send oss en e-post. Til utlandet kommer ekstra porto i tillegg.

Bestillinger blir sendt neste arbeidsdag. Leveringstiden er normalt 3-7 arbeidsdager. Forsendelsen må hentes på ditt nærmeste postkontor/post i butikk. Beskjed om at pakken er til avhenting, sendes deg på e-post og/eller på SMS.

A N G R E R E T T

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). I tillegg har du 14 dager på å returnere produktet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være sendt tilbake til oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Angrer du kjøpet før vi leverer varen, er det bare å ta kontakt på e-post eller telefon så snart som mulig, så annullerer vi bestillingen kostnadsfritt.

Kontakt oss før du returnerer en vare.

D E F E K T   V A R E

Er varen skadet, har feil eller mangler, erstatter vi selvfølgelig denne uten ekstra omkostninger for deg. Du må bare kontakte oss straks, sende pakken tilbake og betale returporto så leverer vi umiddelbart en ny og feilfri vare til deg. Varen sendes til: ANDERSENS FORLAG, Skagetjernvegen 50, 5258 Blomsterdalen. Vi krediterer returporto beløpet innen maks 14 dager etter at returen er mottatt.

R E K L A M A S J O N

Avtalevilkår i standardkontrakter for forbrukerhandel på Internett.

REKLAMASJON - Forbrukerkjøpsloven av juni 2002 Nr. 24. Kap 6 § 27

§ 27. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Retten til å gjøre mangelen gjeldende kan også tapes etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Endret ved lov 15. juni 2007 nr. 36.

Vi følger Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.